Foto
Fotograf: Okänd. Stadsmuseet i Stockholm

Stockholms högskolas hedersdoktorer i professor Mittag-Lefflers grupp

Bilden är tagen vid promovering av hedersdoktorer i samband med invigningen av Stockholms Högskolas nya byggnad, vid dåvarande Kungstensgatan 47, den 7 december 1909. På bilden syns, på nedre raden från vänster, Eugen Warming, Gustav Mittag-Leffler, W.C. BrØgger och Verner von Heidenstam.

Uppdaterad