Foto
Fotograf: Ekelund, Gunnar. Spårvägsmuseet

Capitol, linje 69

Från artikel i Spårväg och buss nr 7, 15 september 1959, "Världens bästa busslinje". Linje 69 Nybroplan-Blockhusudden-Nybroplan.

Uppdaterad