Text
Upphov: Okänd. Stockholms stadsarkiv

Begäran om lysning mellan Harry och Moa Martinson 1929

Harry Martinson "en av Sveriges yngre författare" skriver till pastorsämbetet i Sorunda om sitt stundande bröllop med Helga Maria Johansson (Moa Martinson). Paret gifte sig senare under 1929. Äktenskapet varade fram till 1941.

"Johannesdal den 5 april 1929

Pastorsämbetet i Sorunda församling

Herr Kyrkoherde!

Tillskriver Eder med anledning av- och med begäran om - lysning för äktenskap: mellan mig Harry (Edmund) Martinson född i Jämshögs församling Blekinge län den 6/5 1904, kyrkoskriven i Haga församling, Göteborgs stad. Och änkan Helga Maria Johansson Johannesdal Sorunda.

Personalia: Själv är jag en f.d. sjöman, för närvarande en av Sveriges yngre författare (kommer inom kort att debutera) Är i besittning av en sund fysik, är absolutist och är förövrigt (enligt vad jag tror) en man med redliga och sunda livsprinciper.

Åldersskillnaden mellan min älskade och mig kunna vi helt och med övertygelse förbigå, detta emedan vårt gemensamma psyke och bådas vår själsliga läggning, säger det.

Två själar som mötes sträva efter harmoni i varandra. Vi hava funnit den - och äro övertygade av vårt förhållande -. Återstår alltså att detta vårt förhållande sanktioneras i enlighet med hävder och normer.

Avvaktande Edert svar
tecknar jag
Högaktningsfullt 
Harry Martinson"

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad