Foto
Fotograf: Svenska Dagbladet, Karlsson, Yngve. Stockholms stadsmuseum

Norrlandsgatan 11, Byggnadsföreningen, interiör. Högerungdomens luciafest. Luciatåg i trappan.

Uppdaterad