Text

Starten på stadens kollektivtrafik

Under 1800-talet industrialiserades Stockholm. Staden växte snabbt och avstånden blev större. Snart behövdes en reguljär busstrafik och på kort tid startades ett flertal verksamheter som erbjöd billiga resor innanför tullarna. I den här artikeln kan du läsa om Stockholms första hästburna kollektivtrafik. 

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

"Hufvudstadens nöjen - Nedstigandet ur en Omnibus" (teckning 1841)

"Hufvudstadens nöjen - Nedstigandet ur en Omnibus" (teckning 1841)

Kommunikationer / Claes Lundin, August Strindberg

Kommunikationer / Claes Lundin, August Strindberg