Foto

Konsum Snabbköp, interiör, Björkhagen 1948

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Konsum Snabbköp, kyldisk, Björkhagen 1948

Konsum Snabbköp, kyldisk, Björkhagen 1948

Konsumbutiken i Svedmyra småstugeområde.

Konsumbutiken i Svedmyra småstugeområde.