Foto

Ryska hantverkare misstänkta för spioneri

Till Sverige inströmmade ända från sekelskiftet 1900 ryska kringvandrande hantverkare, s.k. sågfilare eller skärslipare. Dessa övervakades av lokala myndigheter, och togs in för förhör. Man misstänkte att det bland dem fanns ryska förklädda officerare, utsända att spionera. Ingen kom att dömas för spioneri, men många utvisades ur landet. Idag råder enighet om att de bara var vanliga arbetsvandrare.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Per Gustaf Bertrand Strand - dömd för landsförräderi 1915

Per Gustaf Bertrand Strand - dömd för landsförräderi 1915

Tidningsnotis om spionmisstänkta kyparen Per Gustaf Bertrand Strand

Tidningsnotis om spionmisstänkta kyparen Per Gustaf Bertrand Strand

Tidningsnotis om utvisning av Alexandra Kollontay - 1914

Tidningsnotis om utvisning av Alexandra Kollontay - 1914