Foto
Fotograf: Okänd. Stadsmuseet i Stockholm

Gårdsinteriör från Templarordens hus, Hornsgatan 96

Uppdaterad