Foto

Kvarteret Metern, Helgagatan 36A-P (Metern 9)

(texten kommer från en skylt som finns uppsatt på  Helgagatan 36A-P)

uppfördes 1926 för HSB efter ritningar av Sven Wallander och Sten Westholm.Tanken var att i kooperativ regi skapa bra bostäder även för låginkomsttagare. Detta s.k. storgårdskvarter med bostadshus sammanbyggda kring en central gård är en idé hämtad från kontinenten. De klassicerande längorna anpassar sig till områdets kuperade terräng. Entréerna vetter mot gården så att de boende lätt kan mötas,vilket främjar gemenskap och hemkänsla.


Housing cooperative intended for workingclass families built in 1926 to a design by Sven Wallander and Sten Westholm. The apartments were grouped in a series of four-storey neoclassical buildings sensitivelyadapted to the terrain and facing onto a communal park. Access to the apartments is via the park. (2014)


Samfundet S:t Eriks kulturhusskyltar
Sedan 1993 har samfundet, som ett led i att sprida kännedom om Stockholms bebyggelse, skyltat kulturhistoriskt intressanta byggnader med blå emaljskyltar. På senare år har även historiskt viktiga broar skyltats.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Byggnader i kv. Helgan Mindre norr om Grindsgatan, senare Ölandsgatan, nuv. Helgagatan. Nuv. kv. Metern och van der Huff

Byggnader i kv. Helgan Mindre norr om Grindsgatan, senare Ölandsgatan, nuv. Helgagatan. Nuv. kv. Metern och van der Huff

Gården vid Grindsgatan 5. Nuv. Helgagatan och kv. Metern

Gården vid Grindsgatan 5. Nuv. Helgagatan och kv. Metern

Huset vid Grindsgatan 7. Ungefär vid nuvarande Helgagatan 36

Huset vid Grindsgatan 7. Ungefär vid nuvarande Helgagatan 36