Foto
Fotograf: Svenska Dagbladet. Stockholms stadsarkiv

Vanadisbadet. Kö vid invigningen 1938

Uppdaterad