Foto
Upphov: Okänd. Stockholms stadsarkiv

Brandkårsuppvisning vid Brunkebergstorg 1921

Uppvisning av brandkåren vid Svenska Brandskyddsföreningens årsmöte 1921. Platsen är Brunkebergstorg.

Uppdaterad