Foto

Brandkårsuppvisning vid Brunkebergstorg 1921

Uppvisning av brandkåren vid Svenska Brandskyddsföreningens årsmöte 1921. Platsen är Brunkebergstorg.

Så här källhänvisar du till fotografiet

Har du frågor om fotografiet?

Rättigheter