Text
Författare: Stockholms stadsmuseum. Stockholms stadsmuseum

Mörby Centrum - kort beskrivning av områdets historia

Läs om historien kring området där xxx tunnelbanestation ligger.

Texten kommer från en informationstavla som var placerad på xxx tunnelbanestation under kulturhuvudstadsåret 1998. Den togs fram i projektet "Stockholms spår" i samarbete med Stockholms stadsmuseum, SL (Storstockholms lokaltrafik) och Kulturhuvudstadsåret Stockholm 98.

Uppdaterad