Text
Författare: Stockholms stadsmuseum. Stadsmuseet i Stockholm

Ängbyplan - kort beskrivning av områdets historia

Läs om historien kring området där Ängbyplans tunnelbanestation ligger.

Texten kommer från en informationstavla som var placerad på Ängbyplans tunnelbanestation under kulturhuvudstadsåret 1998. Den togs fram i projektet "Stockholms spår" i samarbete med Stockholms stadsmuseum, SL (Storstockholms lokaltrafik) och Kulturhuvudstadsåret Stockholm 98.

Uppdaterad