Text
Författare: Stockholms stadsmuseum. Stockholms stadsmuseum

Näckrosen - kort beskrivning av områdets historia

Läs om historien kring området där Näckrosens tunnelbanestation ligger.

Texten kommer från en informationstavla som var placerad på Näckrosens tunnelbanestation under kulturhuvudstadsåret 1998. Den togs fram i projektet "Stockholms spår" i samarbete med Stockholms stadsmuseum, SL (Storstockholms lokaltrafik) och Kulturhuvudstadsåret Stockholm 98.

Uppdaterad