Text
Författare: Stockholms stadsmuseum. Stadsmuseet i Stockholm

Rådhuset - kort beskrivning av områdets historia

Läs om historien kring området där Rådhusets tunnelbanestation ligger.

Texten kommer från en informationstavla som var placerad på Rådhusets tunnelbanestation under kulturhuvudstadsåret 1998. Den togs fram i projektet "Stockholms spår" i samarbete med Stockholms stadsmuseum, SL (Storstockholms lokaltrafik) och Kulturhuvudstadsåret Stockholm 98.

Uppdaterad