Text
Författare: Stockholms stadsmuseum. Stadsmuseet i Stockholm

Skärmarbrink - kort beskrivning av områdets historia

Läs om historien kring området där Skärmarbrinks tunnelbanestation ligger.

Texten kommer från en informationstavla som var placerad på Skärmarbrinks tunnelbanestation under kulturhuvudstadsåret 1998. Den togs fram i projektet "Stockholms spår" i samarbete med Stockholms stadsmuseum, SL (Storstockholms lokaltrafik) och Kulturhuvudstadsåret Stockholm 98.

Uppdaterad