Karta
Upphov: Stockholms stads byggnadskontor. Stadsmuseet i Stockholm

Karta över Västberga

Karta över Västberga med vägar, fastighetsgränser och höjder utmärkta. Kartan har använts i ett projektarbete, av elever i Brännkyrka gymnasium. Elevernas uppgift var att planera en ny stadsdel i Västberga industriområde.

Uppdaterad