Text

Duvbo - kort beskrivning av områdets historia

Läs om historien kring området där Duvbos tunnelbanestation ligger.

Texten kommer från en informationstavla som var placerad på Duvbos tunnelbanestation under kulturhuvudstadsåret 1998. Den togs fram i projektet "Stockholms spår" i samarbete med Stockholms stadsmuseum, SL (Storstockholms lokaltrafik) och Kulturhuvudstadsåret Stockholm 98.