Foto

Östermalmsgatan 39, Bernadotteska huset. Köket, våning 1 tr