Foto
Fotograf: Goliath, Sven (1918-1989). Spårvägsmuseet

Djurgårdsfärjan lägger ut vid Räntmästartrappan.

Uppdaterad