Foto

Skolbespisningens centralkök, vid Hammarby fabriksväg 41 A