Foto
Fotograf: Goliath, Sven (1918-1989). Spårvägsmuseet

Skolbespisningens centralkök, vid Hammarby fabriksväg 41 A

Uppdaterad