Foto
Fotograf: Goliath, Sven (1918-1989). Spårvägsmuseet

Buss och Spårvägspersonalens Flygklubb har flygdag på Skå-Edeby. Klubbens flygplan har beteckningen SE-BGH

Uppdaterad