Foto

Buss och Spårvägspersonalens Flygklubb har flygdag på Skå-Edeby. Klubbens flygplan har beteckningen SE-BGH