Foto
Fotograf: Okänd. Spårvägsmuseet

Sveavägen, Rådmansgatans tunnelbanenedgång.

Uppdaterad