Foto

Nybergs Gränd söderut

Nybergs Gränd, nuvarande Nybergsgatan, söderut. Fotot är taget från Kommendörsgatan på 1890-talet. Husen revs 1897. Idag står ett stort stenhus på den lilla trästugans plats, adressen är Kommendörsgatan 32. Fastighetsbeteckningen är Kronkvarnen 32.