Foto
Fotograf: Larcke. Stockholms stadsmuseum

Gårdsportal till Munkbron 1

Uppdaterad