Foto

Interiör från stora salen i Riddarhuset vid Riddarhustorget