Foto
Fotograf: Okänd. Stockholms stadsmuseum

Interiör från stora salen i Riddarhuset vid Riddarhustorget

Uppdaterad