Foto
Fotograf: Samfundet S:t Erik. Stadsmuseet i Stockholm

Hartwickska huset (Magistern 3)

(texten kommer från en skylt som finns uppsatt på Paulsgatan 39 A-D)
har fått sitt namn efter en av ägarna,bancokommissarien C. O. Hartwig. År 1790 byggde han om och till det då cirka 20 år gamla huset. Här fanns förr även en lada för torkning av tobaksblad, stall, vagnshus, bagarstuga och en stor trädgård. Maria församling köpte huset 1854 och drev folkskola här. Under andra världskriget användes det av Svensk-norska föreningen som stödde Norge under den tyska ockupationen. I dag nyttjas huset av Maria Högalids föreningsråd.


The building is named after merchant banker C.O. Hartwig who undertook extensive alterations in 1790. The property formerly included a tobacco barn, stables, coach house and bake house set in extensive grounds. The main building was purchased by the Maria parish in 1854 to provide an elementary school. The building currently serves as meeting rooms for local societies. (2013)

Samfundet S:t Eriks kulturhusskyltar
Sedan 1993 har samfundet, som ett led i att sprida kännedom om Stockholms bebyggelse, skyltat kulturhistoriskt intressanta byggnader med blå emaljskyltar. På senare år har även historiskt viktiga broar skyltats.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad