Text
Upphov: Okänd. Stockholms stadsarkiv

Ungsocialist grips för utdelande av flygblad juldagen 1913 - anteckningsboken

På julaftonsmorgon 1913 stod ungsocialisten Erik Emanuel Persson vid entrén till Kungsholms kyrkogård och delade ut ett flygblad med rubriken Frid på jorden! till folk som var på väg till julottan. Persson greps av polisen som skriver följande i anteckningsboken:

Förarg. beteende

Kl. 6.50 fm med metallarbetaren Erik Emanuel Persson, f. 6/3 79 i Ljusnarsbergs Sn [=socken] Örebro län, ogift, skr.Hs [=skriven härstädes d.v.s. i Stockholm], bor 153 Brännkyrkagatan t.h. t.h. hos Andersson (hyr av Vallentin), anst. Hos Luth & Roséns vid Rosenlundsgatan.

Anhållen å Bergsgatan vid ingången till Kungsholms kyrkogård för det han därstädes utdelade en av ”Stockholms ungsocialistiska klubbar” utgiven skrift med titeln ”Frid på jorden!” till kyrkobesökare som passerade förbi honom.

Fick gå kl. 8.15 fm. sedan svar erhållits om bostad.

Målaremästaren Fridolf Almqvist bor Schéeleg IIII vittne till föregående

Polisen beslagtog även ett av flygbladen, som bland annat innehåller följande kristendomskritiska rader:

Istället för att samlas i spöktemplen och lyssna till gamla dumheter och lögner, böra alla vi, som äro det kristna samhällets styvbarn, vi som få arbeta i vårt anletes svett men likafullt hälvsvälta, frysa, bo dåligt, vi alla böra enas till en strid mot kristendomen, som länge nog förgiftat vårt andliga liv och lurat oss att vara förnöjsamma, vara slavar.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad