Text
Författare: Stockholmskällan. Utbildningsförvaltningen

Stockholmskällans utveckling 2010-2013

Den pedagogiska webbresursen Stockholmskällan firade 2013 sitt tioårsjubileum som idé. Under perioden 2011-2013 genomgick Stockholmskällan stora förändringar, dels byte av teknisk plattform och grafiskt utseende och dels genom ett utökat och fördjupat pedagogiskt arbete med innehåll och gentemot skolan.

Den här rapporten innehåller en beskrivning av Stockholmskällans utveckling ínom olika områden under den aktuella perioden.

Rapporten inleds med ett sammanfattande stycke: "Stockholmskällan nu och i framtiden för att ge läsaren en överblick". I sammanfattningen finns hänvisningar till fördjupande stycken om arbetets olika delar.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad