Foto

Eldsvåda vid Wickanders korkfabrik

Två brandmän jobbar med att släcka en brandsvåda vid Wickanders korkfabrik på Brännkyrkagatan 66. Bilden är något beskuren. Från 1933.