Litteraturtips
Författare: Sax, Ulrika (f. 1952). Stockholms stadsbibliotek

Kista : den tudelade staden / Ulrika Sax

Sett i ett regionalt sammanhang är det därför knappast överord att påstå att just invånarna i Kista kommer att tillhöra de mest lyckligt lottade i hela regionen i slutet av 1970-talet vad gäller närhet till arbetsplatser, kommunikationer, serviceanläggningar och stora parkområden.

Den beskrivningen står att läsa i ett områdesprogram från Stadsbyggnadskontoret 1973, några år före invigningen av Kista centrum. Stadsdelen Kista med Husby och Akalla byggdes som en typisk ABC-stad där invånarna skulle ha nära mellan arbete, bostad och centrum. Ulrika Sax har skrivit en fullmatad bok om området från förhistorien, planering och byggande till vardagsliv, utveckling, Kista Science City och nya visioner: Järvalyftet. Boken innehåller många foton, kartor och tidningsurklipp. 264 sidor.

Innehåll
Företal
Inledning
En rik kulturbygd
Hem för miljoner
Mot nya Järva mål
Konsten att sälja en stad
Ett nytt sätt att arbeta, bo och leva
ABC-stad i förvandling
Att bo i Kista, Husby och Akalla på 2000-talet
Från Järva mål mot nya Järva lyft
Nya ideal – Vad är en god stad?
Hammarbyhöjden, Vällingby och Kista
Från forntid till framtid
Tackord
Noter
Litteratur- och källförteckning

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad