Foto
Fotograf: Fogde, Gärd. Stadsmuseet i Stockholm

Arbetarbostäder vid Mörtvikskroken tilllhörande Vintervikens fabriker.

Uppdaterad