Foto

Arbetarbostäder vid Mörtvikskroken tilllhörande Vintervikens fabriker.