Foto
Fotograf: Fogde, Gärd. Stockholms stadsmuseum

Arbetarbostäder vid Mörtvikskroken tilllhörande Vintervikens fabriker.

Uppdaterad