Foto
Fotograf: Fogde, Gärd. Stockholms stadsmuseum

Arbetarbostäder vid Mörtviken tillhörande Vintervikens fabriker. Det bortre av husen numera rivet.

Uppdaterad