Foto

Arbetarbostäder vid Mörtviken tillhörande Vintervikens fabriker. Det bortre av husen numera rivet.