Foto
Fotograf: Fogde, Gärd. Stadsmuseet i Stockholm

Arbetarbostäder vid Mörtviken tillhörande Vintervikens fabriker. Det bortre av husen numera rivet.

Uppdaterad