Foto
Fotograf: Samfundet S:t Erik. Stockholms stadsmuseum

Skanstullsbron

(texten kommer från en skylt som finns uppsatt på Skanstullsbron)

De ständiga öppningarna av den låga Skansbron från 1925 gjorde att man snart byggde ännu en bro. Här skulle också T-banan som förlängdes från Skanstull till de södra förorterna gå. Bron var tänkt att byggas av stål men kom att uppföras av betong med sexton smäckra spann. Den stod klar 1947, 583 meter lång med 32 meters segelfri höjd. Arkitekt var David Dahl, Stockholms Hamnstyrelse stod för konstruktionen. Den tredje bron här, Johanneshovsbron, invigdes 1984.

The steel bascule bridge, which opens for passing ships, dates from 1925. A new bridge to carry vehicles and subway trains to the southern suburbs, was inaugurated in 1947. The sixteen-span concrete bridge was designed by architect David Dahl. It is 583 metres long, with 32 metres of headroom. A third bridge, Johanneshovsbron, was added in 1984. 

Samfundet S:t Eriks kulturhusskyltar
Sedan 1993 har samfundet, som ett led i att sprida kännedom om Stockholms bebyggelse, skyltat kulturhistoriskt intressanta byggnader med blå emaljskyltar. På senare år har även historiskt viktiga broar skyltats.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad