Foto
Fotograf: Samfundet S:t Erik. Stadsmuseet i Stockholm

Skansbron

(texten kommer från en skylt som finns uppsatt på Skansbron)

Över den så kallade Skansgraven, resterna av ett äldre befästningsverk och vallgrav, hade det länge funnits en mindre träbro.När Hammarbyleden byggdes som en kanal mellan Årstaviken och Hammarby sjö krävdes en större bro. Den stod färdig 1925 som en dubbel klaffbro av stål med en fri segelhöjd på 12,5 meter. För konstruktionen stod Hamnstyrelsen. Det trafikkaos som de ständiga broöppningarna skapade gjorde att Skanstullsbron byggdes på 1940-talet.

When the waterway was widened to give access to larger vessels a new bridge was needed. Opened in 1925, the steel bridge has double bascule leaves and provides 12,5 metres of headroom for boats. Constant opening for vessels, which have a right of way, led to the construction of Skanstullsbron in the 1940s. 

 

Samfundet S:t Eriks kulturhusskyltar
Sedan 1993 har samfundet, som ett led i att sprida kännedom om Stockholms bebyggelse, skyltat kulturhistoriskt intressanta byggnader med blå emaljskyltar. På senare år har även historiskt viktiga broar skyltats.

Samfundet S:t Eriks kulturhusskyltar
Sedan 1993 har samfundet, som ett led i att sprida kännedom om Stockholms bebyggelse, skyltat kulturhistoriskt intressanta byggnader med blå emaljskyltar. På senare år har även historiskt viktiga broar skyltats.

 

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad