Foto
Fotograf: Samfundet S:t Erik. Stockholms stadsmuseum

AB Vin- & Spritcentralen (Städet 9)

(texten kommer från en skylt som finns uppsatt på Sankt Eriksgatan 121, Vasastaden)

Lagerbyggnaden från 1924 med sin tidstypiska tegelbehandling ritades av Cyrillus Johansson. Från det närbelägna Norra Station kom järnvägsvagnar med drycker som togs in i en väldig hiss. Den utsvängda takfoten är en för arkitekten typisk kinesiserande detalj som här tas upp av portalens granitlejon, skulpterade av A. Almqvist. Samtidigt ger den en meter höga takrännan i betong byggnaden dess karaktäristiska takfot. Huset är idag kontoriserat.

The building was designed by Cyrillus Johansson in the years 1920-1924 as warehousing and offices for the Swedish wine and spirits monopoly. The curved “Chinese” roof is typical of the architect. Chinese inspiration is repeated in the sculpted granite lions flanking the main entrance.

 

Samfundet S:t Eriks kulturhusskyltar
Sedan 1993 har samfundet, som ett led i att sprida kännedom om Stockholms bebyggelse, skyltat kulturhistoriskt intressanta byggnader med blå emaljskyltar. På senare år har även historiskt viktiga broar skyltats.

Samfundet S:t Eriks kulturhusskyltar
Sedan 1993 har samfundet, som ett led i att sprida kännedom om Stockholms bebyggelse, skyltat kulturhistoriskt intressanta byggnader med blå emaljskyltar. På senare år har även historiskt viktiga broar skyltats. 

 

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad