Foto
Fotograf: Samfundet S:t Erik. Stadsmuseet i Stockholm

Patent- och Registreringsverket (Uppfinnaren 1)

(texten kommer från en skylt som finns uppsatt på  Valhallavägen 136, Östermalm)

ritat 1911-21 av arkitekt Ragnar Östberg har en väldig kvadrat som ursprunglig planform. Karaktären av ämbetsbyggnad avspeglas i det sakliga yttre med klassiskt inspirerade pilastrar och dubbeltrappa. Östbergs medarbetare E. Hawerman och N. G:son Friberg förlängde 1947 fasaden med fem fönsteraxlar åt varje sida. De kontrasterande gårdsbyggnaderna är utförda 1961 av B. Romare och G. Scherman.

The Patent Office was designed by Ragnar Östberg in 1911-1921 in the form of a monumental square plan. The building’s official character is emphasized by the plain exterior with its classically inspired pilasters and double set of stone steps. Five bays on each side were added in 1947, while the later additions date from 1961. 

 

Samfundet S:t Eriks kulturhusskyltar
Sedan 1993 har samfundet, som ett led i att sprida kännedom om Stockholms bebyggelse, skyltat kulturhistoriskt intressanta byggnader med blå emaljskyltar. På senare år har även historiskt viktiga broar skyltats.

Samfundet S:t Eriks kulturhusskyltar
Sedan 1993 har samfundet, som ett led i att sprida kännedom om Stockholms bebyggelse, skyltat kulturhistoriskt intressanta byggnader med blå emaljskyltar. På senare år har även historiskt viktiga broar skyltats.


Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad