Litteraturtips
Författare: Nilsson, Torbjörn (f. 1954). Stockholms stadsbibliotek

Stockholm som motor och motpart : stadsbild och statsmakt sedan 1945 / Torbjörn Nilsson

Är Stockholm en tärande kraft som lever på landets samlade tillgångar? Eller är Stockholm en motor för utvecklingen? Hur är Stockholms förhållande till staten? Och hur uppfattas Stockholm av övriga delar av landet? Dessa och många fler frågor försöker författaren reda ut i den här boken som är uppdelad i tre perioder: 1945-1970, 1970-1990 och 1990-2010. 161 sidor.

Innehåll
FÖRETAL
INTRODUKTION

ORGANISATION OCH IDENTITET I TEORIN
Staden och Staten
Huvudstad på undantag
Forskning på området
Källor och metod
Material – Efterkrigstidens epoker

1945-1970: STATEN BAKOM ALLT
Visionerna efter kriget
Det framtida Stockholm? – Visioner i fullmäktige? – Vinnare eller förlorare?
Expansion med statens hjälp
Lex Norrmalm och lex Bollmora – Gemensam bostadsförmedling

Staten planerar utflyttning
Vinden vänder – Utlokalisering på väg
Staden och dess omgivningar
Hotade förorter? – Samarbete eller konfrontation? – Storlandstinget blir till – Statens förhandlare visar vägen – Landsting efter Stockholmsmodell?
Staten som lån- och bidragsgivare
Striden med Riksbanken – Kampen för statsbidrag – Stockholm som motor – Kontakter och förhandlingar – Nya vindar på väg

1970-1990: HUVUDKOMMUN I BAKVATTEN
Visionernas död?
Stadens renässans
Expansion i mot- och medvind
Expansionens renässans
Staten flyttar ut
En väckarklocka
Kollision och samåkning i regionens trafikpolitik
Dennispaket med många turer – Stockholms centrala roll – Maktfrågan segrade
Staten ger och tar
Robin Hood-skatt och skattestopp – regionalpolitik för storstadstillväxt

1990-2010: MOTOR PÅ EUROPAVÄGEN
Visioner och olympiska eldar
OS-drömmen slocknade – Kulturhuvudstadsåret – Storstadspolitiken bryter fram – Visionär samsyn – Vision 2030
Expansiv näringspolitik
Stockholm som världsstad
Utflyttningar i repris
”Stockholmarna bestraffas”
Stockholm från Mälardalen till Bryssel
Stockholm + Mälardalen = sant – Stockholm i Bryssel
Mobilisering mot skatteutjämningen
Norrland mot Stockholm – Intern socialdemokratisk strid – Stockholms politiker i gemensam front – I pakt med tiden

IDENTITET OCH RELATION
Tre perioder – fem nyckelbegrepp
Staden och staten 1945-2010
En gynnad huvudstad
Partier och perioder
Perspektiv på perspektivet

REFERENSER
PERSONREGISTER

Uppdaterad