Text

En mjölkbar vid Björns Trädgård 1937

Vid mitten av 1930-talet  öppnade företaget A-B Mjölkbaren upp en mjölkbar vid Björns Trädgård. Här invid hittas en kort artikel, med bilder och planskiss över mjölkbaren, ifrån tidskriften Byggmästaren 1937.

Mjölkbarer var något nytt och modernt under 1930-talet; dess framväxt stimulerades bl.a. av en statlig subventionerad propaganda för att få medborgarna att dricka mer mjölk.

På de handfull mjölkbarer som fanns i Stockholm, den första öppnades redan 1931 på Hamngatan, serverades vid sidan av mjölk även smörgåsar och enklare husmanskost.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Distribution av mjölk i glasflaskor med Mjölkcentralens lastbil.

Distribution av mjölk i glasflaskor med Mjölkcentralens lastbil.

Flaska; mjölkflaska

Flaska; mjölkflaska

Mjölkaffären

Mjölkaffären

Plaskdammen i Björns Trädgård 1937

Plaskdammen i Björns Trädgård 1937

Torsgatan 14-20, Mjölkcentralen. Bertil Andersson med några av de 300 000 liter flaskmjölk som dagligen tappas upp

Torsgatan 14-20, Mjölkcentralen. Bertil Andersson med några av de 300 000 liter flaskmjölk som dagligen tappas upp