Foto

Hornsgatan västerut 1907

Hornsgatan sedd västerut från Ragvaldsgatan, dagens Pustegränd.