Text
Upphov: Okänd. Stockholms stadsarkiv

Öfwer-Ståthållare-Embetets Förnyade Kungörelse Och Warning, Emot Löfwande och Löfsalars upsättande. Gifwen Stockholm den 13 Junii 1803.

Stockholms myndigheter vill se mindre "oordningar och utsvävningar" kring midsommar och utfärdar ett förbud "emot löfwande och löfsalars upprättande". Särskilt utpekade som bråkstakar kring högtiden är "obetänksamma ynglingar". Från 1803.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad