Foto

Eldsvåda vid Tegnérgatan 4

Brandmän på takåsarna under släckningsarbete vid Tegnérgatan 4.