Foto

Eldsvåda vid Svenska Aktiebolaget Gasaccumulator

Brandsoldater släcker en eldsvåda vid Svenska Aktiebolaget Gasaccumulator (dagens AGA) ute på "Lidingön" 1915.