Foto
Fotograf: Goliath, Sven (1918-1989). Spårvägsmuseet

Vårbild från Norr Mälarstrand

Till artikel i Kommunalbladet. Fastigheten Fågelbärsträdet 4 är byggnaden närmast i bild, därefter kommer fastigheten Fågelbäret 1.

Uppdaterad