Foto
Fotograf: Okänd. Spårvägsmuseet

Stockholms stads yrkesskola vid Polhemsgatan vid en visning

Med spårvagnsmodell

Uppdaterad