Foto

Stockholms stads yrkesskola vid Polhemsgatan vid en visning

Med spårvagnsmodell