Foto
Fotograf: Okänd. Spårvägsmuseet

Kontroll av dykardräkt

Uppdaterad