Foto
Fotograf: Petersens, Lennart af (1913-2004). Stadsmuseet i Stockholm

Danderydsgatan 26, ska rivas 1960

Huset revs inte fullständigt enligt Stockholms stadsmuseums byggnadsinventering från 1984. Där kan man läsa om huset: Byggnadsår 1896-97, arkitekt AG Forsberg, byggherre CP Lundgren, byggmästare OK Hellström. 1959-62 genomfördes genomgripande ombyggnad, arkitekt O Zetterberg , varvid gårdsflygeln revs, huskroppen breddades och helt omgestaltades.

Uppdaterad