Foto
Fotograf: Okänd. Spårvägsmuseet

Buss i trafik på Mäster Samuelsgatsbacken vid korsningen med Regeringsgatan

Uppdaterad