Foto

Statsminister Tage Erlander talar i HSB-salen för SS socialdemokratiska fackklubbar