Hornsgatan vid Ansgariegatan
Foto

Hornsgatan vid Ansgariegatan

Taget från Teleskolan